Popularne

Pole Namiotowe Grotów 5 - nad jeziorem, w lesie, prąd, prysznice, WC, kuchnia letnia, cień,  / Gościm, DrezdenkoPole Namiotowe Grotów 5 - nad jeziorem, w lesie, prąd, prysznice, WC, kuchnia letnia, cień, / Gościm, Drezdenko
2021-07-07 16:32:09Noclegi
Domki 150 PLN Przyczepa 80 PLN Namiot osoba dorosla 25 PLN Dzieci do lat 13 -10 pln
Grotów 5 - pole namiotowe nad jeziorem Grotowskim, w lesie Puszczy Noteckiej, k ...

Dodaj obiekt w promocji

Dodaj nocleg, atrakcję, gastronomię, w promocji tylko za 20 zł . Promocja publikacji Państwa obiektu w Internecie trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023. Przed dodaniem musisz się zarejestrować tutaj >>>  i potwierdź w mailu rejestrację, zaloguj się potem wybierz abonament zapłać przez Przelewy24. Po dokonaniu płatności dodaj obiekt noclegowy, atrakcję czy gastronomię.

Po okresie promocji. będzie można kontynuować publikacje w serwisie, wybierając odpowiedni abonament w swoim panelu admin. żeby nie utracić pozycjonowania w Google. 

Zalety Państwa profilu (strony www): posiada panel administracyjny do aktualizacji tekstu, zdjęć i filmów. Każdy dodany obiekt działa tak jak strona internetowa, gdyż otrzymują Państwo swój adres www - zobacz przykład www.przystannazagorzu.lubuskiemazury.pl , który mogą Państwo przekazać swoim gościom lub podać w wizytówkach. 

Możliwość pobrania zaliczki kartą od gościa za rezerwację kartą. Tłumaczenie na inne języki. Państwa Goście mogą dodawać opinie, co pomaga w tym, że warto do Państwa przyjechać. Pięć gwiazdek w opiniach pomaga nam w pozycjonowaniu w Google, żeby Państwa obiekt był na pierwszych pozycjach. Gość może bezpośrednio z profilu wysłać na Państwa e-mail zapytanie.

Jak działamy - w terenie wiszą banery serwisu turystycznego LubuskieMazury.pl przy plażach i drogach, obiektach czy marketach  

Serwis ukazuje turystom piękno naszych jezior i przyrody. Reklamujemy serwis na Facebooku i współpracujemy z wydawnictwami o turystyce. Co wpływa na to, że mamy miliony wywołań.

Integralną częścią serwisu jest serwis LubuskieMazury.pl jest serwis Noclegi.LubuskieMazury.pl, do dodawania swoich obiektów takich jak: noclegi, atrakcje, gastronomia.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

Pole namiotowe WC, prysznice, prąd - Plaża Osiek

W sezonie letnim
0.00 ( 0 opinii )
Kontakt Obsługa w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego tj. od godz. 11:00 do godz. 19:00 codziennie w terminie od 15.06.do 15.09.
tel. 781291733 - prosimy dzwonić tylko w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego.
Dodane 2020-05-15 16:30:10

Opis

WC, prysznice, prąd, miejsca dla Kamperów, duża wiatą, stoły biesiadne, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, duży pomost z możliwością cumowania żaglówek, WC, prysznice, prąd, miejsca dla Kamperów, duża wiatą, stoły biesiadne, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, duży pomost.

Na terenie obiektu w sezonie letnim funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego, którego wyposażenie dofanansowane zostało w ramach programu inwestycyjnego "Rekreacja nad lubuska wodą" przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w roku 2018 w ilości:1. 10 kajaków polietylenowych dwuosobowych wraz z wyposażeniem (wiosła i kamizelki asekuracyjne)2. 1 rower wodny typu kaczor - 4 osobowy3. 1 rower wodny typu ładędź - 4 osobowy4. 1 rower wodny typu łabędź - 2 osobowy

Lubuskie Mazury, to obszar ok. 100 jezior o pow. większej niż 1 ha liczący łącznie tysiąc hektarów lustra.

Regulamin pól kempingowych administrowanych przez Gminę Dobiegniew.1. POSTANOWIENIA OGÓLNEMiejsce postojowe i rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje gospodarz obiektu.Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych .Wizyty osób odwiedzających gości pola kempingowego każdorazowo prosimy zgłaszać gospodarzowi obiektu.Na terenie pola kempingowego mogą przebywać osoby zameldowane, a także czasowo do godziny 22:00 osoby zaproszone przez wynajmującego.2. ZASADY POBYTUPole kempingowe jest miejscem odpoczynku.Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00. Przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z gospodarzem obiektu .Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.Przebywający na terenie pola kempingowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:- rozpalania ogniska na terenie pola kempingowego poza miejscem do tego przeznaczonymGospodarz obiektu ma prawo usunąć turystę z pola kempingowego jeżeli narusza postanowienia regulaminu, zakłóca spokój lub nadużywa alkoholu.3. CZAS POBYTUDoba pobytowa na terenie pola kempingowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.4. PRZEPISY PORZĄDKOWEKażdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym. Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy krzewów i drzew. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników przyczep kempingowych i pola kempingowego odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy ogólnodostępnym sanitariacie ośrodka.Zabrania się kąpieli psów i czyszczenia ryb na terenie wyznaczonych miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz  pola kempingowego.Zabrania się pozostawiania sprzętu w tym przyczep kempingowych i rozstawionych namiotów bez opieki właściciela w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, po upływie określonego czasu zarządca pola kempingowego ma prawo usunąć wyżej określony sprzęt na koszt wynajmującego.Dzieci przebywające na terenie pola kempingowego, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.Zabawy zespołowe, a w szczególności gra w piłkę nożną i siatkową może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.Osoby nie przebywające na polu kempingowym, chcąc zorganizować ognisko w miejscu do tego wyznaczonym, winny wcześniej zgłosić ten fakt obsłudze pola kempingowego.5. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓWParkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych .Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie pola kempingowego i parkingów.6. POSTANOWIENIA KOŃCOWEZarządca pola kempingowego nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do wynajmujących..Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z gospodarzem obiektu.Skargi, wnioski można zgłaszać u gospodarza obiektu.Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego gminnej bazy turystycznej.Klientem wypożyczalni może być pełnoletnia osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następujeprzez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia.1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże niezniszczony dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.4. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię stanowiącą zabezpieczenie wypożyczalnido zwrotu sprzętu w terminie określonym przez wypożyczającego, zgodnie z wysokością opłat kaucyjnych i naprawczych niniejszego regulaminu.5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia lub wcześniej. Warunkiem zwrotu kaucji jest zwrot wypożyczonego sprzętu w terminie nieprzekraczającym terminu zwrotu. Niedotrzymanie terminie zwrotu skutkuje zatrzymaniem kaucji przez wypożyczalnie.9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.13. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina.14. Klient ponosi odpowiedzialność  za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.15. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.  16. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie, zdekompletowanie i zaginięcie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków i zgodnie z wysokością opłat kaucyjnych i naprawczych niniejszego regulaminu. Z zaistniałej sytuacji sporządza się protokół zaginięcia lub zniszczenia sprzętu.17. Właścicielem wypożyczalni jest Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew.18. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd zgodnie z siedzibą wypożyczalni.19. Inne, nieujęte kwestie regulują stosowne akty prawne.Opłaty kaucyjne, naprawcze, zagubienie sprzętuKajak 2 osobowy z osprzętem    20zł/hKajak 1-osobowy z osprzętem    10zł/hRower wodny 4 osobowy    30zł/hRower wodny 2 osobowy    20zł/hZagubienie lub zniszczenie wiosła od kajaka    100zł/stukaZagubienie lub zniszczenie kamizelki asekuracyjnej    80zł/sztukaZniszczenie sprzętu ponad normalne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem    wg wyceny naprawyZagubienie lub całkowite zniszczenie kajaka 2 osobowego    3000złZagubienie lub całkowite zniszczenie kajaka 1 osobowego    2500złZagubienie lub całkowite zniszczenie rowerka 4 osobowego    6000złZagubienie lub całkowite zniszczenie rowerka 2 osobowego    4000zł

Lokalizacja

Osiek, Gmina Dobiegniew, Powiat strzeleckodrezdenecki, lubuskie
Współrzędne geograficzne: (52.972697,15.719108)
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 54
Wyświetlony: 2040
Wygasa: 2030-08-13 16:23:00
W kategoriach: Pola namiotowe-kampingowe

Opinie

Przyjemne miejsce
Miła atmosfera
Czystość

Opinia osoby odwiedzajacej

Dodaj opinię

Komentarze

Na mapie